Think! Evidence

THE FRENCH COLONEL VILLEBOIS- MAREUIL AND THE BOERS 1899-1900

Show simple item record

dc.creator W. Otto
dc.date 2012-02-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2015-07-20T20:07:43Z
dc.date.available 2015-07-20T20:07:43Z
dc.identifier 10.5787/7-1-832
dc.identifier 2224-0020
dc.identifier https://doaj.org/article/f965ca6b107544a180047886b261ce2d
dc.identifier.uri http://evidence.thinkportal.org/handle/123456789/7829
dc.identifier.uri https://doaj.org/article/f965ca6b107544a180047886b261ce2d
dc.description Dit word aanvaar dat 'n biografie moeilik is am te skrywe. Die skrywer van 'n biografie moet sy stof so objektief benader dat die persoon waaroor geskrywe word, nie as 'n bo-natuurlike mens voorgestel word n;e. Verder moet die skrywer se navorsingswerk deeglik wees am sodoende sy onderwerp binne die regte historiese milieu te plaas en ten slotte moet die skrywer oor 'n bo-gemiddelde skryfvermoë beskik anders loop sy werk gevaar om bloot 'n opeenhoping van historiese feite te word.
dc.language English
dc.publisher University of Stellenbosch. Faculty of Military Science (Military Academy)
dc.relation http://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/832
dc.relation https://doaj.org/toc/2224-0020
dc.source Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies, Vol 7, Iss 1 (2012)
dc.subject Roy Macnab
dc.subject Villebois-Mareuil
dc.subject Boerehelde
dc.subject Military Science
dc.subject U
dc.subject DOAJ:Military Science
dc.subject DOAJ:Technology and Engineering
dc.subject Military Science
dc.subject U
dc.subject DOAJ:Military Science
dc.subject DOAJ:Technology and Engineering
dc.subject Military Science
dc.subject U
dc.subject Military Science
dc.subject U
dc.subject Military Science
dc.subject U
dc.title THE FRENCH COLONEL VILLEBOIS- MAREUIL AND THE BOERS 1899-1900
dc.type Article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Think! Evidence


Browse

My Account